Voorkom verhoging en betaal uw buitenlandse parkeerboete!

Politie agent

Vakantiegangers die het niet zo nauw nemen met het betalen van hun buitenlandse parkeerboetes lopen het risico op een forse naheffing. Nationaal Incasso Bureau (NIB) adviseert om parkeerboetes direct te betalen en zo verhoging met incassokosten te voorkomen.

Grote kans op naheffing

Kijkend naar parkeerboetes, reikte de lange arm van de wet vroeger niet tot in het buitenland. Tegenwoordig bestaan er echter systemen waarmee eigenaren van voertuigen door heel Europa, aan de hand van kentekens, achterhaald kunnen worden.

NIB te Purmerend wordt ingezet om de boetes alsnog te innen en waarschuwt nu dan ook haar landgenoten. Insert naam van NIB: “Vakantiegangers die terugkeren van hun buitenlandse vakantiebestemming en hun buitenlandse parkeerboete niet betaald hebben, lopen grote kans om een naheffing via NIB te ontvangen. NIB heeft hiervoor een samenwerking met EMO, een onderdeel van NIVI Credit S.r.l. in Italië. Ook parkeerboetes die hier in Nederland zijn uitgeschreven aan buitenlanders worden, via onze Italiaanse partner, in het land van herkomst afgehandeld.”

EMO is een outsource dienst voor de betekening en inning van administratieve sancties  bij eigenaars of bestuurders van voertuigen die in het buitenland wonen. EMO wikkelt alle voorgeschreven procedures af die bepaald zijn door de conventies. Zij beschikken over het kwaliteitscertificaat ISO 9001-2008.