Verplichte betalingstermijn in de EU naar 30 dagen

Overheden, waaronder ook provincies en gemeenten, moeten nota’s binnen 30 dagen gaan betalen. Dit is het resultaat van het akkoord dat het Europees parlement met de EU-lidstaten heeft bereikt. Op termijnoverschrijding volgt in beginsel een boete van 8% plus € 40,- administratieve kosten. Met deze maatregel wil het Europees parlement de cashflow van bedrijven verbeteren, die als gevolg van de crisis steeds vaker te maken krijgen met uitgestelde betalingen. Volgens MKB Nederland zit de grootste pijn bij de lagere overheden. Veel gemeenten zijn nog erg traag met betalen.